فاطمه خالقی هرسینی

مدیر عامل شرکت هم ارزش آفرینان رابین

اکرم رحمانی

کارشناس ارشد ریاضی مالی، ارزیاب طرح‌های کسب و کار و طراح مدل کسب و کار

پریسا ویس‌کرمی

کارشناس ارشد بهینه سازی، تحلیلگر مالی، مشاور سرمایه گذاری (سرمایه گذاری جمعی)

رضا نظری چگنی

کارشناس ارشد کنترل و بهینه سازی هوشمند، برنامه نویس و طراح نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارزیاب طرح‌های کسب و کار و طراح مدل کسب و کار.

سعیده فلاحیان

کارشناس ارشد ریاضی مالی، کارشناس حوزه‌ی ریسک، طراح بیمه نامه‌های جدید و نوآورانه، طراح سايت

فرزانه الفتی

روابط عمومی و امور بین‌الملل

حسین مرادی

عکاس و طراح گرافیک، طراح مدار الکترونیکی، برنامه نویس، طراح ربات‌های پرنده.

نگین عربانی

کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل